Emme voi vaikuttaa ajan kulkuun – se etenee, halusimme sitä tai emme. Voimme ainoastaan vaikuttaa siihen, mihin aikamme käytämme.”

– Filosofi Earl Nightingale

Hitaammin-filosofia tarjoaa ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa ja mentorointia aloitteleville yrittäjille. Yritykseni filosofiaa kuvastavat sanat armollisuus, lempeys, myötätunto, ymmärtäminen ja lämpö. Teen kaiken työni sydämestäni ja suuresta intohimostani käsin. Yritykseni missio on muuttaa maailmaa armollisemmaksi ja hitaammaksi. Hitaat arvot näkyvät myös yritykseni toiminnassa. Tarjoamassani lyhytterapiassa ei lähdetä kiirehtimään tuloksia, vaan pysähdytään rauhassa tärkeiden asioiden äärelle.

Minä olen täällä, jotta sinun olisi helpompi hidastaa. Olen täällä, jotta sinulla olisi joku jonka puoleen kääntyä haastavassa elämäntilanteessa. Hidastamalla voimme yhdessä muuttaa maailmaa.