Uncategorized

Intuition ääni, mistä sen löytäisi?

Meillä jokaisella on intuitio, jota voi kutsua myös sisäiseksi viisaudeksi. Itse pidän intuitiota kompassina, johon voi aina luottaa. Intuitio kertoo minulle, minne suuntaan elämässä kannattaa kulkea ja on apuna elämän valintatilanteissa.

Omaan intuitionsa ääneen kannattaa tutustua, mikäli haluaa löytää luotettavan kompassin omannäköisen elämän rakentamiseen. Miten intuition ääneen sitten voisi tutustua?

Intuitiivisten viestien vastaanottaminen vaatii aina läsnäoloa hetkessä. Mikäli ajatukset on jatkuvasti menneessä tai tulevassa, on intuitiivisten viestien vastaanottaminen mahdotonta. Intuitiivinen viesti on kuin välähdyksenomainen viesti, jonka vastaanotat, kunhan olet sille avoin. Intuitio on puhdasta tietoa, joka ei koskaan arvaile, eikä spekuloi.

Tärkein asia muistaa intuitiosta on siis, että se on puhdas tieto. Intuitiivinen viesti tuntuu usein puhtaalta tiedolta, jossa ei ole mukana lainkaan epäilyä tai arvailua. Monesti me sekoitamme intuition esimerkiksi pelon tunteeseen. Pelkäämme jotakin asiaa ja olemme varmoja, että intuitio yrittää kertoa meille, että jotakin ikävää on tapahtumassa. Tämä ei kuitenkaan ole intuitio, vaan pelon tunne.

Intuitioon ei siis koskaan liity muita tunteita. Se vaan on, puhdasta tietoa. Usein sekoitamme intuition myös toiveajatteluun. Toivomme jotakin asiaa niin kovasti, että uskomme intuition kertovan meille, kuinka tuo asia tulee toteutumaan. Tässäkään ei kuitenkaan ole kyse intuitiosta vaan toiveajattelusta. Toiveajatteluun liittyy aina arvailua ja joskus epätoivoistakin toivetta jostakin. Muista, intuitio on puhdasta tietoa, ei arvailua eikä toivetta.

Omaan intuitionsa ääneen pystyy tutustumaan syvemmin harjoittamalla ylipäätään omaa henkistä puoltaan. Läsnäolo, hetkessä eläminen, energiat, kaikki nämä tukevat intuition äänen kuulemista. 

Usein kun intuition ääni alkaa löytymään, nousee seuraavaksi haasteeksi, kuinka uskaltaisi seurata intuitionsa ääntä ilman liikaa järkeilyä. Me olemme tottuneet elämään vahvasti järjen varassa ja tekemään päätöksiä yksinomaan järjellä. Mutta onko se aina paras tapa? Pelkän järjen avulla sinulta jää kokonainen ulottuvuus kokematta, ulottuvuus jossa on paljon enemmän tietoa, kuin mitä meidän järki pystyy ikinä tavoittamaan.

Meidän järki tavoittaa maailmasta vain pienen osan. Intuitio yhdistelee kaikkea sitä, mitä emme järjellä pysty käsittämään. Intuitio aistii energioita, yhdistelee tietoa menneisyydestä ja käsittelee kaiken sen tiedostamattoman, jota meidän ympärillä kokoajan liikkuu.

Saatat myös pitää...