1. REKISTERINPITÄJÄ
Piia Kuitunen, Purotie 3A, 33960 Pirkkala
Y-tunnus: 3289622-7

2. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ
Piia Kuitunen

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Terapia- ja valmennussuhde edellyttää, että asiakkaan yhteystietojen lisäksi yrityksellä on käytettävissä ajankohtaiset perusterveystiedot turvallisen ja laadukkaan terapian ja valmennuksen varmistamiseksi. Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista kertomiseen.

4. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE
Rekisteröidyt ovat asiakassuhteessa Hitaammin-filosofian kanssa, heidän henkilötietojaan käsitellään asiakassuhteen perusteella ja henkilön omalla suostumuksella. Henkilötiedot ja taustatiedot kerätään valmennussuhteen/asiakassuhteen alussa kirjallisilla terapia-/valmennussopimuksilla, joissa käsitellään valmennukseen sekä terapiaan ja niiden suunnitteluun vaikuttavia henkilökohtaisia asioita, asiakkaan itse antamina ja hyväksyminä (allekirjoitus).

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakkaan perustiedot (nimi, henkilö- ja tai y-tunnus, osoite ja yhteystiedot) asiakkaan itsensä antamina ja allekirjoituksella hyväksyminä.

6. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen: piia(at)hitaamminfilosofia.fi 

Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus
Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen
Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi

7. REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Rekisteröitäviltä itseltään saatavat tiedot asiakassuhteen syntyessä. Yritysasiakkaiden kohdalla tiedot tarkistetaan tarvittaessa yhdistysrekisteristä, kaupparekisteristä, Asiakastieto Oy:stä tai vastaavista tietolähteistä.

8. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Kaikkia asiakastietoja käsitellään luottamuksellisesti eikä niitä näin ollen luovuteta ulkopuolisille missään tarkoituksessa pois lukien tilanteet, joissa henkilötietoja luovutetaan voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa tuomioistuimelle, poliisille tai ulosottoviranomaiselle, jos asioiden käsittely joudutaan siirtämään niiden käsiteltäviksi. Tietoja ei muutoin luovuteta valmennusyrityksen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ
Rekisteri on vain yrittäjän käytössä. Uudet tiedot syötetään rekisteriin asiakassuhteen alussa. Rekisteriä voidaan käyttää suoramarkkinointitarkoituksessa, jos asiakas on siihen luvan antanut.

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan kuin valmennussuhde on voimassa. Asiakkuus raukeaa viimeistään vuoden kuluessa viimeisestä palvelun ostosta, jolloin muut asiakastiedot (taustatietolomakkeet) yhteystietoja lukuunottamatta poistetaan järjestelmistä ja arkistoista. Tämän jälkeen, tai asiakkuuden päättyessä aiemmin, markkinointilistalta pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointipostissa olevien ohjeiden mukaisesti.

10. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisterin käyttäminen ja pääsy henkilötietoihin kaikilla laitteillamme on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin ja salasanoin, jotka ovat vain yrittäjän tiedossa.

11. TIETOJEN SIIRTO EU:n ULKOPUOLELLE
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

12. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI
Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

13. EVÄSTEET

Sivustoilla käytetään evästeitä (cookies). Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja.

Yritys kerää tietoja sivuston www.hitaamminfilosofia.fi kävijöiltä. Tietoja käytetään liiketoiminnan kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Voit itse valita evästeikkunasta mitkä evästeet hyväksyt. Mikäli kiellät evästeiden käytön, jää päälle ainoastaan välttämättömät evästeet. Sallimalla evästeet varmistat sivuston sujuvamman käytön.